EBC sommarEBC sommar

Besöksadress

Evolutionsbiologiskt centrum, EBC
Norbyvägen 14-18
752 36 Uppsala

EBC – Evolutionsbiologiskt centrum

EBC står för en stor del av Uppsala universitets forskning och utbildning i biologi. Vi forskar på evolutionära processer på alla nivåer, från molekylär evolution och evolution av genetiska system, organ och immunsystem till evolution av lokala anpassningar och sociala beteenden inom naturliga populationer, processerna bakom artbildning och organismernas släktskap. Inom EBC ryms även fysiologisk, utvecklingsbiologisk och ekotoxikologisk forskning där organismers interaktioner med omgivningen studeras. Evolutionsmuseet (botanik, zoologi och paleontologi) har både publik och forskningsinriktad verksamhet.

De olika institutionernas program (se under forskning) är specialiserade på organismer inom alla större organismgrupper och involverade i samarbeten med andra program på EBC, andra universitet och också andra forskningsområden. Vi utför forskning inom en rad projekt som sträcker sig långt utöver de traditionella forskningsdisciplinerna. Dessa projekt innefattar både grundforskning och mer tillämpad forskning, t ex miljörelaterad forskning och forskning på hotade arter. Forskningen baseras till stor del på genetik och söker förståelsen av det evolutionära ursprunget till organismernas egenskaper. Vi arbetar också med att söka kunskap om hur organismernas livsmiljö påverkar deras egenskaper.

Exempel på projekt

Högteknologiska metoder hjälper oss förstå de tidigaste ryggradsdjurens anatomi och evolution. Hur påverkar förändringar av individers beteende och morfologi interaktioner mellan arter?
Tidpunkten för blomning är viktig för bl a jordbruket. Vi tar reda på vad som styr den. Är immunsystemtyper involverade när dubbelbeckasinen väljer make/maka?

 Fler exempel >>

Lediga tjänster

Forskningsinstitutioner

Ekologi och genetik (4 avdelningar)

Organismbiologi (5 avdelningar)