EBC sommarEBC sommar

Besöksadress

Evolutionsbiologiskt centrum, EBC
Norbyvägen 14-18
752 36 Uppsala

EBC – Evolutionsbiologiskt centrum

EBC står för en stor del av Uppsala universitets forskning och utbildning i biologi. Vi forskar på evolutionära processer på alla nivåer, från molekylär evolution och evolution av genetiska system, organ och immunsystem till evolution av lokala anpassningar och sociala beteenden inom naturliga populationer, processerna bakom artbildning och organismernas släktskap. Inom EBC ryms även fysiologisk, utvecklingsbiologisk och ekotoxikologisk forskning där organismers interaktioner med omgivningen studeras. Evolutionsmuseet (botanik, zoologi och paleontologi) har både publik och forskningsinriktad verksamhet.

De olika institutionernas program (se under forskning) är specialiserade på organismer inom alla större organismgrupper och involverade i samarbeten med andra program på EBC, andra universitet och också andra forskningsområden. Vi utför forskning inom en rad projekt som sträcker sig långt utöver de traditionella forskningsdisciplinerna. Dessa projekt innefattar både grundforskning och mer tillämpad forskning, t ex miljörelaterad forskning och forskning på hotade arter. Forskningen baseras till stor del på genetik och söker förståelsen av det evolutionära ursprunget till organismernas egenskaper. Vi arbetar också med att söka kunskap om hur organismernas livsmiljö påverkar deras egenskaper.

Exempel på projekt

Högteknologiska metoder hjälper oss förstå de tidigaste ryggradsdjurens anatomi och evolution. Hur påverkar förändringar av individers beteende och morfologi interaktioner mellan arter?
Tidpunkten för blomning är viktig för bl a jordbruket. Vi tar reda på vad som styr den. Är immunsystemtyper involverade när dubbelbeckasinen väljer make/maka?

 Fler exempel >>

Lediga tjänster

 

Nyheter

December 5th - Philipson Lecture

2013-11-13

December 5th - Philipson lecture


David Baltimore
Californa Institute of Technology

 

"A MicroRNA Guards the Integrity of Hematopoietic Stem Cells"

The Annual EBC Symposium 2013, Time for registration

2013-10-22

The Annual EBC Symposium this year will take place on Wednesday December 11. The activities will fill half the day (afternoon) and end with a pub from approximately 18:00 and onwards. The aim is to increase interdepartmental discussions and give feedback to PhD students from all parts of EBC. Therefore, it is expected that all PhD students and academic staff participate.

All academic staff (including senior researchers) are expected to participate. Please remember that ALL PARTICIPANTS MUST REGISTER, even if you plan to just listen. This is so that we can plan for the size of lecture halls to use and for coffee to be served during the breaks.

Kommande disputationer

  • tisdag, september 16, 2014 10:00 Fries salen, Evolutionsbiologiskt centrum, EBC, Norbyvägen 18, 752 36 Uppsala, Uppsala Richert, Inga Environmental filtering of bacteria in low productivity habitats. Ladda ner fulltext Mer information