Friberg Lab

Urban Friberg 

Urban Friberg

Forskarassistent

Forskning i vår grupp kan brett definieras som evolutionär genetik, med inriktning mot genetiska konflikter. Frågor inom detta område som vi sysslat med omfattar könskonflikter, mitokondriell genetisk variation, genetisk konflikt över rekombination, genetisk arkitektur av fitness, sexuell dimorfism i åldrande och livslängd, och genetisk konflikt mellan könskromosomerna. Oftast angriper vi våra frågor genom att studera bananflugan (Drosophila melanogaster) eller en bönvivel (Callosobruchus maculatus), men vi arbetar även teoretiskt.

För närvarande fokuserar vi på könsspecifik genetisk variation i livshistoriekaraktärer, med huvudfokus mot livslängd och åldrande. Dessa studier kombinerar klassisk Drosophila genetik med moderna genommetoder. Det övergripande målet med dessa studier är att öka vår förståelse om hur och varför könen skiljer sig åt med avseende på dessa fenotyper, samt hur gener som bidrar till dessa fenotyper är fördelade över genomet.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att forska inom detta område.
 

Current lab members

Jaime Grace (Post doc) Epigenetics
Robert Griffin (PhD-student) Sexual dimorphism in ageing
Marios Thoma (Master student)
 

Past lab members

Élise Biquand (Project student)
Rebecca Dean (Post doc) Now post doc in Prof Judith Mank's lab
Cindy Canton (Research technician)
Aivars Cirulis (Reserach training)
Ilona Flis (Research technician)
Damien Le Gall (Project student)
Henrik Lysell (Research technician)
Preeti Menon (Research training)
Marcus Nyberg (Project student)
Balaje Vijayaraghavan (Research training)
 

Current and past collaborators

Goran Arnqvist, Uppsala University, Sweden
Richard Bailey, Uppsala University, Sweden
Trine Bilde, Aarhus University, Denmark
Damian Dowling, Monash University, Australia
Sergey Gavrilets, University of Tennessee, USA
Frank Hailer, Smithsonian National Zoological Park, USA
Johan Lindell, Uppsala University, Sweden
Alexei Maklakov, Uppsala University, Sweden
Paige Miller, University of California Santa Barbara, USA
Ted Morrow, Uppsala University, Sweden
Anna Qvarnström, Uppsala University, Sweden
Bill Rice, University of California Santa Barbara, USA
Patrik Rydén, Umeå University, Sweden
Holger Schielzeth
, Bielefeld University
Andrew Stewart, University of California Santa Barbara, USA

Kontaktinfo

Urban Friberg

urban.friberg@ebc.uu.se

+46 (0)18-471 6415 (kontor)
+46 (0)18-471 6310 (fax)

Postadress:

Avd. f Evolutionsbiologi, EBC,
Uppsala Universitet,
Norbyägen 18D,
75236 Uppsala, Sverige

Besöksadress:

EBC, Norbyvägen 18D, Rum 1026