Tillbaka till Avd f evolutionsbiologi >>

Contact Info

Hans Ellegren

hans.ellegren@ebc.uu.se

+46 (0)18-471 6460 (office)
+46 (0)18-471 6310 (fax)

Mailing address:

Dept. of Evolutionary Biology, EBC,
Uppsala University,
Norbyägen 18D,
75236 Uppsala, Sweden

Visiting address:

EBC, Norbyvägen 18D
 

Ellegren Lab

Gruppfoto

Klicka på bilden för att se namnen.

Forskningen i min grupp fokuserar på några centrala frågeställningar inom evolutionsbiologi som vi angriper med genetiska och genomiska metoder. Vi är bl.a. intresserade av hur nya arter uppkommer och försöker förstå den genetiska bakgrunden till varför närbesläktade arter ofta har barriärer som förhindrar att de kan korsa sig med varandra. För att studera dessa frågor har vi kartlagt hela arvsmassan hos två fågelarter som ofta används i studier av artbildning: svartvit flugsnappare och halsbandsflugsnappare. Vi bedriver också grundforskning kring vilka faktorer som styr DNA-molekylens evolution, t ex effekten av mutation, "slump" och naturligt urval. Dessa studer bedrivs huvudsakligen med hjälp av bioinformatiska arbetsmetoder. En annan forskningsgren gäller att hitta den genetiska bakgrunden till viktiga egenskaper hos fåglar i naturen. Det gäller inte minst förståelsen för hur två så pass skilda former som hanar och honor kan bildas från samma arvsmassa hos en art.

Mer information finns på engelska

Selected recent publications

  • Jarvis, E.D. et al. (2014) Whole-genome analyses resolve early branches in the tree of life of modern birds. Science 346: 1320-1331.

  • Suh, A. et al. (2014) Crocodilian and turtle paleoviruses suggest Early Mesozoic coexistence of amniotes and Hepadnaviridae. PLoS Genetics, in press.

  • Weber, C.C., et al.  (2014) Kr/Kc but not dN/dS correlates positively with body mass in birds, raising implications for inferring lineage-specific selection. Genome Biology 15:542.

  • Smeds, L.,et al. (2014) Genomic identification and characterization of the pseudoautosomal region in highly differentiated avian sex chromosomes. Nature Communications 5:5448.

  • Kawakami, T. et al. (2014) A high-density linkage map enables a second-generation collared flycatcher genome assembly and reveals the patterns of avian recombination rate variation and chromosomal evolution. Molecular Ecology 23:4035-4058.