Tillbaka till Avd f evolutionsbiologi >>

Contact Info

Hans Ellegren

hans.ellegren@ebc.uu.se

+46 (0)18-471 6460 (office)
+46 (0)18-471 6310 (fax)

Mailing address:

Dept. of Evolutionary Biology, EBC,
Uppsala University,
Norbyägen 18D,
75236 Uppsala, Sweden

Visiting address:

EBC, Norbyvägen 18D
 

Ellegren Lab

Gruppfoto

Klicka på bilden för att se namnen.

Forskningen i min grupp fokuserar på några centrala frågeställningar inom evolutionsbiologi som vi angriper med genetiska och genomiska metoder. Vi är bl.a. intresserade av hur nya arter uppkommer och försöker förstå den genetiska bakgrunden till varför närbesläktade arter ofta har barriärer som förhindrar att de kan korsa sig med varandra. För att studera dessa frågor har vi kartlagt hela arvsmassan hos två fågelarter som ofta används i studier av artbildning: svartvit flugsnappare och halsbandsflugsnappare. Vi bedriver också grundforskning kring vilka faktorer som styr DNA-molekylens evolution, t ex effekten av mutation, "slump" och naturligt urval. Dessa studer bedrivs huvudsakligen med hjälp av bioinformatiska arbetsmetoder. En annan forskningsgren gäller att hitta den genetiska bakgrunden till viktiga egenskaper hos fåglar i naturen. Det gäller inte minst förståelsen för hur två så pass skilda former som hanar och honor kan bildas från samma arvsmassa hos en art.

Selected recent publications

  • Kawakami et al. (2014) A high-density linkage map enables a second-generation collared flycatcher genome assembly and reveals the patterns of avian recombination rate variation and chromosomal evolution. Molecular Ecology, in press.

  • Kawakami et al. (2014) Estimation of linkage disequilibrium and interspecific gene flow in Ficedula flycatchers by a newly developed 50k SNP array. Molecular Ecology Resources, in press.

  • Yazdi & Ellegren (2014) Old but not (so) degenerated: slow evolution of largely homomorphic sex chromosomes in ratites. Molecular Biology and Evolution 31:1444-1453.

  • Ellegren (2014) Genome sequencing and population genomics in non-model organisms. Trends in Ecology and Evolution 29:51-63.

  • Ellegren (2013) The evolutionary genomics of birds. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 44:239-259.