Avdelningsföreståndare

Prof. Lars Tranvik
018-471 27 22
lars.tranvik@ebc.uu.se

Besöksadress
(brevförsändelser)

Avdelningen för limnologi
Evolutionsbiologiskt Centrum, EBC
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Godsmottagning
(paketförsändelser)

Avdelningen för limnologi
Evolutionsbiologiskt Centrum, EBC
Kåbovägen 4, hus 7
752 36 Uppsala

Kontaktinformation

Se lista över anställda
 

Avdelningen för Limnologi

 

  

 

Här bedriver vi forskning och utbildning om livet i insjöar och andra vattenmiljöer. Limnologi är en ekologisk vetenskap som omfattar inlandsvattnens ekosystem inklusive samhällen, populationer och biogeokemiska processer; och mikroorganismer såväl som större organismer. De fenomen som studeras har relevans för akvatiska ekosystem, men har även generella ekologiska och evolutionära implikationer. Ämnet omfattar grundvetenskapliga frågeställningar och forskning med relevans för miljö- och naturvård. Vi erbjuder grundläggande- och fortsättningskurser i limnologi samt kurser i miljövård och vattenvård.

 

Nyheter

SAME14 kommer till Uppsala

Vi välkomnar varmt inlämning av föredrag till den andra EMBO konferens om Akvatisk Mikrobiell Ekologi:
SAME-14 i Uppsala

Se filer eller klicka här för ytterligare information.


Månadens Limnologiska Nyhetsbrev

April 2015

Tidigare Nyhetsbrev


Hur många sjöar finns det?

Tack vare en ny studie av Verpoorter och kollegier, har vi nu svaret! Läs om det här!


Naturens kemikaliska diversitet reflekteras i sjöar

Läs publicering på Svenska eller Engelska. Läs artikeln i Nature Communications här!


Inland vatten ekosystem i den globala kolcykeln

Det femåriga interdisciplinära projektet har varit finansierat av Knut och Alice Wallenberg stiftelsen med 31,036,000 kronor! Hitta ytterligare information om projektet och potentiella positioner här!


Det globala koldioxid utsläppet från inlandsvatten är högre än tidigare känt

Läs publiceringen på Svenska eller Engelska! Läs om det direkt i Nature här.


Kontakta andra i Uppsala som är engagerade i vatten!

Uppsala Vatten Centrum


En stark forskningsmiljö: The color of water - en hemsida om interaktionen mellan det förändrande klimatet och färgen på vårat vatten, och dess effekter på tillgången av dricksvatten. 

Läs ytterligare på engelska här: The Color of Water homepage


Publikation

Fifty publications in 2014 and counting! A sampling:

Koehler, B., Landelius, T., Weyhenmeyer, G. A., Machida, N. & Tranvik, L. J. 2014. Sunlight-induced carbon dioxide emissions from inland waters. Global Biogeochemical Cycles. DOI: 10.1002/2014GB004850

Sundblad, G., Bergström, U., Sandström, A. & Eklöv, P. 2014. Nursery habitat availability limits adult stock sizes of predatory coastal fish. ICES Journal of Marine Science, 71(3), 672-680.

Öquist, M., Bishop, K., Grelle, A., Klemedtsson, L., Köhler, S., Laudon, H., Lindroth, A., Ottosson Löfvenius, M., Wallin, M., & Nilsson, M. 2014. The full annual carbon balance of boreal forests is highly sensitive to precipitation. Environmental Science and Technology Letters. DOI: dx.doi.org/10.1021/ez500169j

Limno calendar