Anders Ödeen, Docent

Foto: Kerstin Ödeen

                                                                           

E-mail
anders.odeen[AT]ebc.uu.se

Address
Dept of Animal Ecology
Evolutionary Biology Centre (EBC)
Uppsala University
Norbyvägen 18 D
SE-752 36 Uppsala
SWEDEN

Telephone
+46 18 4716470

Telefax
+46 18 4716484

                                                                     

                                                                                                                                                                  

Sinnesekologi är mitt huvudsakliga forskningsintresse, särskilt avseende evolution av fåglars syn och deras signaler till artfränder, rov- och bytesdjur.

I huvudsak studerar jag:

Den molekylära bakgrunden till syncellernas funktion, med inriktning på den genetiska styrningen av opsinernas funktion i synpigment.   

                                                                                                                                                  

Foto: Anders Ödeen

Hur evolverar färgsignaler som utsätts för naturligt urval från både artfränder och rovdjur?

Sinnenas betydelse för djurs beteenden, särskilt med avseende på skillnader mellan arter i färgseende och temporalupplösning, och hur de påverkar födosök, kommunikation och navigation.

Hur evolverar färgsignaler som utsätts för naturligt urval från både artfränder och rovdjur? Foto: Anders Ödeen
Foto: Anders Ödeen

Leder insektsjakt och en flygande livsstil i komplexa miljöer till extremt snabb syn?

Hur kunskaper om sinnena kan utnyttjas i syfte att minska skadliga effekter av interaktioner mellan människa och djur, t ex förbättra tamdjurs välfärd och minimera kollisionsrisker med byggnader och fordon.

Foto: Anders Ödeen

Kan vi uppmärksamma flygande fåglar på kollisionsrisker i sin omgivning, som stora glasytor, utan att störa synintrycken för människor?

Uppsala Sensory Ecology Group

Anders Ödeen, Uppsala universitet

Olle Håstad, Sveriges lantbruksuniversitet

Postdoktorer

Jannika Boström

Tidigare postdoktorer

Marina Dimitrova

Thomas Lisney

Publikationer

Artiklar/Articles

28. Riyadi S, Björklund M, Ödeen A, Senar JC. 2015. No association between the melanocortin-1 receptor (MC1R) and black belly stripe size variation in the Great Tit Parus major. Bird Study 62, 150-152. doi:10.1080/00063657.2014.988601

27. Zhang G, Li C, Li Q, Li B, Larkin DM, Lee C, Storz FJ, Antunes A, Greenwold MJ, Meredith RW, Ödeen A. et al. 2014. Comparative genomics reveals insights into avian genome evolution and adaptation. Science 346, 1311-1320. doi: 10.1126/science.1251385

26. Håstad O, Ödeen A. 2014. A vision physiological estimation of ultraviolet window marking visibility to birds. PeerJ 2, e621. LINK

25. Qvarnström A, Rudh A, Edström T, Ödeen A, Løvlie H, Tullberg H. 2014. Coarse dark patterning functionally constrains adaptive shifts from aposematism to crypsis in strawberry poison frogs. Evolution 68, 2793-2803. doi: 10.1111/evo.12487

24. Ödeen A, Håstad O. 2013. The phylogenetic distribution of ultraviolet sensitivity in birds. BMC Evolutionary Biology 13, 36. doi:10.1186/1471-2148-13-36

23. Lisney TJ, Ekesten B, Tauson R, Håstad O & Ödeen A. 2012. Using electroretinograms to assess flicker fusion frequency in domestic hens Gallus gallus domesticus. Vision Research 62, 125-133. http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2012.04.002

22. Ödeen A, Pruett-Jones S, Driskell AC, Armenta, JK, Håstad O. 2012. Multiple shifts between violet and ultraviolet vision in a family of passerine birds with associated changes in plumage coloration. Proceedings of the Royal Society B 279, 1269-1276. doi:10.1098/rspb.2011.1777

21. Anders Ödeen, Olle Håstad & Per Alström. 2011. Evolution of ultraviolet vision in the largest avian radiation - the passerines BMC Evolutionary Biology 11, 313.

20. Thomas J. Lisney, Diana Rubene, Jani Rózsa, Hanne Løvlie, Olle Håstad, Anders Ödeen. 2011. Behavioural assessment of flicker fusion frequency in chicken Gallus gallus domesticus. Vision Research 51, 1324-1332.

19. Rubene D, Håstad O, Tauson R, Wall H, Ödeen A. 2010. The presence of UV wavelengths improves the temporal resolution of the avian visual system. Journal of Experimental Biology 213, 3357-3363. doi:10.1242/jeb.042424

18. Seddon N, Tobias JA, Eaton M, Ödeen A. 2010. Human vision can provide a valid proxy for avian perception of sexual dichromatism. Auk 127, 283-292.

17. Ödeen A, Håstad O, Alström P. 2010. Evolution of ultraviolet vision in shorebirds (Charadriiformes). Biology Letters 6, 370-374.

16. Ödeen, A. & Håstad, O. 2010. Pollinating birds differ in spectral sensitivity. Journal of Comparative Physiology A 196, 91-96.

15. Ödeen, A. & Håstad, O. 2009. New primers for the avian SWS1 pigment opsin gene reveal new amino acid configurations in spectral sensitivity tuning sites. Journal of Heredity 100, 784-789. doi:10.1093/jhered/esp060

14. Olle Håstad, Julian C. Partridge & Anders Ödeen. 2009. Ultraviolet photopigment sensitivity and ocular media transmittance in gulls, with an evolutionary perspective. Journal of Comparative Physiology A 195, 585-590.

13. Ödeen, A., Hart N.S. and Håstad, O. 2009. Assessing the use of genomic DNA as a predictor of the maximum absorbance wavelength of avian SWS1 opsin visual pigments. Journal of Comparative Physiology A 195, 164-173.

12. Olle Håstad & Anders Ödeen. 2008. Different Ranking of Avian Colors Predicted by Modeling of Retinal Function in Humans and Birds. American Naturalist 171, 831-838.

11. Anders Ödeen and Clea M. Moray. 2008. Drosophila melanogaster virgins are more likely to mate with strangers than familiar flies. Naturwissenschaften 95, 253-256. doi:10.1007/s00114-007-0314-3

10. Rundle, H. D., Ödeen, A. & Mooers, A. Ø. 2007. An experimental test for indirect benefits in Drosophila melanogaster. BMC Evolutionary Biology 7, 36.

9. Andersson, M.S., Ödeen, A. & Håstad, O. 2006. A partly coverable badge signalling avian virus resistance. Acta Zoologica 87, 71-76.

8. Håstad O, Ernstdotter E & Ödeen A. 2005. Ultraviolet vision and foraging in dip and plunge diving birds. Biology Letters 1, 306–309. doi:10.1098/rsbl.2005.0320

7. Håstad, O., Victorsson, J. & Ödeen, A. 2005. Differences in color vision make passerines less conspicuous in the eyes of their predators. Proceedings of the National Academy of Sciences 102, 6391-6394.

6. Ödeen, A. and Björklund, M. 2003. Dynamics in the evolution of sexual traits: losses and gains, radiation and convergence in yellow wagtails (Motacilla flava). Molecular Ecology 12, 2113-2130.

5. Ödeen, A & Håstad, O. 2002. Complex distribution of avian color vision systems revealed by sequencing the SWS1 opsin from total DNA. Molecular Biology and Evolution 20, 855-861.

4. Rintamäki, P.T, Håstad O., Ödeen, A, Alatalo, R.V., Höglund, J. &. 2001. Sexual selection, colour perception and coloured leg rings in grouse (Tetraonidae). Avian Science 2, 145-152.

3. Ödeen, A. & Florin, A-B. 2001. Sexual selection and speciation: the Kaneshiro model revisited. Journal of Evolutionary Biology 15, 301-306.

2. Florin, A.-B. & Ödeen, A. 2001. Laboratory environments are not conducive for allopatric speciation. Journal of Evolutionary Biology 15, 10-19.

1. Ödeen, A. & Florin, A.-B. 2000. Effective population size may limit the power of laboratory experiments to demonstrate sympatric and parapatric speciation. Proceedings of the Royal Society of London B 267, 601-606. doi:10.1098/rspb.2000.1044


Avhandling/Dissertation

1. Ödeen, Anders. 2001. Effects of Post-Glacial Range Expansions and Population Bottlenecks on Species Richness.


Introductory research essay/Introductory research essay

1. Anders Ödeen. 1996. Hybrid zones and speciation by reinforcement. ISRN: UU-ZEK-IRE--65--SE.