Address

Evolutionary Biology Centre, EBC
Norbyvägen 14-18
752 36 Uppsala

Evolutionsmuseet vårdar och visar Uppsala universitets samlingar av växter, djur, fossil och mineral. Här finns naturens mångfald samlad sedan 1600-talet, för forskning, utbildning och förundran! Vi har mer än fem miljoner föremål i våra samlingar.

Webbsida: www.evolutionsmuseet.uu.se

Defibrillators at EBC

Defibrillators are found in Norbyvägen: 14, level 1 (restaurant level), by the elevator; 18A, ground level, in the lab corridor; 18C, level 1,5, outside the Campus management. See the map.

Open positions

Open positions at Uppsala University

Research departments

Ecology and Genetics (4 sub- departments)

Organismal Biology (5 subdepartments)

Links - EBC

Biology at Uppsala University