Address

Evolutionary Biology Centre, EBC
Norbyvägen 14-18
752 36 Uppsala

Fältstationer knutna till Evolutionsbiologiskt centrum

Delar av EBCs forskning genomförs på fältstationer knutna till EBC. Fast personal finns på stationerna och det finns möjlighet att besöka stationerna. Läs mer under respektive länk.

Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil i Bohuslän.

Norr Malma fältstation (Erkenlaboratoriet) vid sjön Erken i Norrtälje kommun i Uppland.

Ekologiska forskningsstationen i Ölands Skogsby på Öland.

Defibrillators at EBC

Defibrillators are found in Norbyvägen: 14, level 1 (restaurant level), by the elevator; 18A, ground level, in the lab corridor; 18C, level 1,5, outside the Campus management. See the map.

Open positions

Open positions at Uppsala University

Research departments

Ecology and Genetics (4 sub- departments)

Organismal Biology (5 subdepartments)

Links - EBC

Biology at Uppsala University