Besöksadress

Evolutionsbiologiskt centrum, EBC
Norbyvägen 14-18
752 36 Uppsala

EBC-resurser

Botaniska trädgårdenEvolutionsmuseetFältstationer

På Evolutionsbiologiskt centrum finns även avdelningar som inte är rena forskningsavdelningar.

Hjärstartare – placering EBC

Hjärtstartare finns på Norbyvägen: 14, plan 1 (restaurangplan), vid hissen; 18A plan 0 i labbkorridoren; 18C plan 1,5, utanför intendenturen. Se karta.

Lediga tjänster

Lediga tjänster vid Uppsala Universitet

Forskningsinstitutioner

Ekologi och genetik (4 avdelningar)

Organismbiologi (5 avdelningar)

Länkar - EBC

Biologi vid Uppsala universitet