Forskning vid EBC

Vid EBC bedrivs forskning inom ett brett område kopplat till evolution. De 9 forskningsavdelningarna är uppdelade på två institutioner och rymmer allt från paleobiologi, via toxikologi och utvecklingbiologi till ekologi, evolution, fysiologi och systematik.

De två institiutionernas forskning presenteras på respektive hemsidor:

Institutionen för Organismbiologi

Institutionen för Ekologi och Genetik

  • Evolution och utvecklingsbiologi
  • Miljötoxikologi
  • Systematisk biologi
  • Jämförande fysiologi
  • Fysiologisk botanik
  • Evolutionsbiologi  
  • Limnologi
  • Växtekologi och evolution
  • Zooekologi