Hitta till EBC

Föreläsningssalar och undervisningslokaler:

  • Ekmansalen och Friessalen: Entré14, bottenvåningen.
  • Lindahlsalen: Gå in i entré 14 på kartan, en trappa upp till restaurangen, tag vänster och gå igenom glasgången. Lindahlsalen ligger direkt till höger efter glasgången. Alternativt entré 18A, en trappa upp till vänster.
  • Zootissalen: Entré 9, två trappor upp.
  • Lärosal Clevesalen: Entré14, bottenvåningen.
  • Lärosal 2, 3: Entré 14, en trappa upp.
  • Lärosal 4, 5, 6: Entré 18C, en trappa upp, tag höger in till den röda byggnaden på kartan.
  • Sal 7, 8, 9: Entré 22, korridor till höger på bottenplan.
  • Föreläsningssal 9:2008: Entré 22, en trappa upp till vänster.

Till Uppsala:

Till Uppsala kommer man lämpligast med bil, tåg, buss eller flyg. Väl i Uppsala är det lätt att ta sig till EBC till fots eller med buss 6 eller 7.