Verksamhetsnära IT-stöd

Sedan hösten 2019 är universitetets IT-verksamhet samlad i en avdelning, Universitetsgemensam IT (UIT).

UIT finns över hela universitetet. För kontakt kring IT-support, felanmälan, beställningar och frågor så kontakta oss på  computer@ebc.uu.se eller via telefon, 018-471 44 00. 

UIT arbetar med gemensam ärendehantering för att se till att du får hjälp så snabbt som möjligt och fördelar frågor och arbete inom avdelningen.

Kontaktinformation och information om IT-tjänster och guider finns på Medarbetarportalen: Stöd och service / IT och telefoni