Instruktioner för e-postlistor

Vem får e-post via listan

Alla som finns i universitetskatalogen har automatiskt lagts till den lista som hör till repektive program/enhet. Alla som har tillgång till ett programs e-post lista har sedan tillgång till nästa nivå (institution, campus). Studenter och gäster som inte lagts in i universitetskatakogen kan ansöka om prenumeration genom att gå till https://lists.uu.se, logga in med "gemensam webbinloggning", leta rätt på lämplig lista och klicka på "prenumerera". En fråga skickas då till den som är ansvarig för vald lista som har till uppgift att godkänna eller avslå förfrågan. Kom ihåg att tillgången till listor på en högre nivå bara behöver sökas om man inte prenumererar på den lägre nivån (om du t.ex. prenumererar på evolutiosbiologins lista så får du automatiskt även IEG's och EBC-ALLA listorna. Vill du bara ha e-posten på den högre nivån får du ansöka där.

Vem får skicka till listan

Alla som finns med på någon av listaorna får skicka till alla listorna som är aktuella för EBC.

Att skicka ett e-post till listan

Ebc-alla@lists.uu.se – den här listan skickar mail till ALLA som finns på EBC, dvs institutionerna, museet, biblioteket, intendenturen och Botan. Använd denna lista bara om du skall nå alla, och använd den sparsamt – det blir väldigt många mail! Pga en felaktig inställning så skickades svar på mail som kom via listan ut till hela listan, detta är nu åtgärdat och svaret skickas enbart till den som skickade in mailet till listan. Det går inte längre att begränsa utskicket till mindre grupper genom att skriva avdelning eller institutionsbeteckningar på ämnesraden. Skall man nå en mindre grupp skickar man till listan för den grupp som det gäller (se sammanställningen nedan).

iob-alla@ebc.uu.se och ieg-alla@ebc.uu.se – hit skickar du mail som skall nå alla på respektive forskningsinstitution. Behöver du nå bägge så skriv bägge adresserna på ”Till:” raden. Ibg har också en egen lista ibg-alla@lists.uu.se .

Sen har varje forskningsprogram/enhet sin egen lista och för att nå precis de man vill så kombinerar man dessa, skall jag nå hela iob och växtekologi så skicka jag till iob-alla@ebc.u.se och till plateco@ebc.uu.se .

Här är alla listor för program/enheter:

erken@ebc.uu.se 

evolution@ebc.uu.se 

limno@ebc.uu.se

planteco@ebc.uu.se

zooeco@ebc.uu.se

comphys@ebc.uu.se

eo@ebc.uu.se

etox@ebc.uu.se

physbot@ebc.uu.se

systbio@ebc.uu.se

intendentur@ebc.uu.se  (campus management)

em@em.uu.se (the museum)

botan@botan.uu.se (botanical garden)

Snälla, tänk efter vilka som du behöver nå innan du skickar iväg till alla, vi är många och det blir väldigt mycket e-post!!!!