EBC: Föreläsningssalarna

Våra Föreläsningssalar

Vi har 4 större föreläsningssalar på EBC. De två största, Fries och Ekman, ligger i Kärnhusets bottenplan och de två något mindre, Zootissalen och Lindahlssalen, finns i Gamla Zoologen (Hus 1) och en trappa upp i Gamla Zoofysiologen (Hus 5).

Utrustning 

Dessa salar är utrustade med Projektorer och ljudanläggningar, videokonferens samt hörslingor. En dator som är ansluten till projektorn finns fast monterad i katedern och uttag för att koppla in en laptop finns. Om man vill utnyttja ljudet i sin laptop så finns anslutning för extern ljudkälla (sladdar skall normalt sett finnas på plats förutom maskinspecifika adaptrar).

Handhavande

Salarna styrs med en touchpanel på katedern. Mikrofon finns i den låsta skåp (Zootis och Lindahl). I Ekman och Fries finns mikrofonen bakom dörren brevid skrivtavlan. Koden till låset finns här nedanför. Hörslingorna kopplas in så fort ljudanläggningen används.

Kod till mikrofoner i Ekman och Fries : 144114

Efter avslutad användning

Stäng av datorn och tryck sedan på "System från" ("system off") på touchpanelen, obs! knappen måste hållas intryckt under flera sekunder innan systemet reagerar! 
All elektronik stängs då av och mörkläggningen går upp och ljuset tänds, Släck sedan ljuset när ni lämnar lokalen.

 

Problem med AV utrustning mm rapporteras till Vaktmästeriet telefon 471 6437

Problem med datorer mm rapporteras till computer@ebc.uu.se (akut till 471 2935)