Institutionen för organismbiologi

 news

Välkommen till IOB's interna webbsida

Här finns information som kan vara bra att känna till för dig som är anställd vid institutionen. Länkarna till vänster, höger och nedan leder till praktisk information om EBC, planer, arbetsgrupper och om institutionesstyrelsens arbete.

Till IOB huvudsida

Administrationen informerar

För att få ersättning för utlägg, friskvård och resor behöver administratörerna få underlag senast den 5:e i den månad som utbetalning ska göras. Fler rutiner finns beskrivna i IOB's introduktionsbroschyr (länk till höger), under administration i menyn till vänster och i Lathunden.

Grundutbildning

Fråga studierektorn:

Mikael Thollesson och Lage Cerenius

Bemanningsplan

IBG för lärare

Forskarutbildning

Fråga studierektorn

Forskarutbildningens egen sida

Arbetsgrupper och planer

Arbetsgrupper

Jämställdhetsplan

 

Information från institutionsstyrelsen

 

För information gå till dokument på

Medarbetarportalen