Posthantering vid EBC

Innehåll:

Intendenturen har samlat sin information på

www.uu.se/om-uu/lagertradet

Om du saknar någon information på den sidan så hör gärna av dig till

reception-ilag@uu.se

/Intendenten