Personalfunktioner, intendenturen vid EBC

Vem gör vad

Övergripande och ledning

Johan Ledin
Föreståndare
Ordförande i styrelsen för intendenturområdet
Tel 471 2635

Anders Jansson
Områdesintendent
Ansvarig för intendenturen. Arbetar särskilt med lokalfrågor, säkerhetsfrågor, information, miljö, fysisk arbetsmiljö, kontakter med hyresvärd och byggnadsavdelningen vid universitetet.
Tel 471 2599


Säkerhet

Taher Mazloomian
Säkerhetsansvarig
Ansvarar för larm, lås, nycklar och passerkort. Arbetar med säkerhetsfrågor.
För kort- och nyckelfrågor säkrast 10.00 – 12.00 och 13.00 - 15.00, onsdagar 13.00 - 15.00.
Tel 471 2504


Teknisk service (tel 471 6437)

Johan Fransson
Teknisk samordnare
Arbetsledare och kontaktperson för teknikerna. Stf intendent för lokalfrågor och tekniska system. Ansvarar för service direkt till forskningsverksamheterna: växtodlingsavdelning, vattenavdelningen och verkstad.
Tel 471 2780

Stefan Björklund
Institutionstekniker
Ansvarig för post och pakethantering. Kontaktperson för tekniken i föreläsnings- och lärosalar. Brandskyddskontrollant för intendenturen (dvs. för icke-institutionsbundna lokaler på EBC).
Tel 471 6437

Mats Ekström
Tekniker
Arbetar med allmän service till verksamheterna. Ansvarar för avfallshantering. Ansvarar för flytande-kväve depån. Kontaktperson för frågor som rör källsortering och annan hantering av avfall.
Tel 471 6437

Fredrik Gustafsson
Tekniker
Arbetar med allmän service till verksamheterna.
Tel 471 6437

Petar Pristof
Tekniker
Arbetar med allmän service till verksamheterna.
Tel 471 6437

Börje Söderlind
Tekniker
Arbetar med allmän service till verksamheterna.
Tel 471 6437

IT-support (epost: computer@ebc.uu.se)