Personalfunktioner, intendenturen vid EBC

Vem gör vad

Övergripande och ledning

Johan Ledin
Föreståndare
Ordförande i styrelsen för intendenturområdet
Tel 471 2635

Anders Jansson
Områdesintendent
Ansvarig för intendenturen. Arbetar särskilt med lokalfrågor, säkerhetsfrågor, information, miljö, fysisk arbetsmiljö, kontakter med hyresvärd och byggnadsavdelningen vid universitetet.
Tel 471 2599

Johan Fransson
Biträdande intendent
Arbetsledare och kontaktperson för teknikerna. Bitr intendent för lokalfrågor och tekniska system. Ansvarar för service direkt till forskningsverksamheterna: växtodlingsavdelning, vattenavdelningen och verkstad.
Tel 471 2780


Kontakt

Frågor gällande larm, lås nycklar och passerkort, kontakta reception-ebc@uu.se, Tel 018-471 2565.

Övriga frågot, kontakta Teknisk service (tel 471 6437)