Personalfunktioner, intendenturen vid EBC

Vem gör vad

Övergripande och ledning

Johan Ledin
Föreståndare
Ordförande i styrelsen för intendenturområdet
Tel 471 2635

Anders Jansson
Områdesintendent
Ansvarig för intendenturen. Arbetar särskilt med lokalfrågor, säkerhetsfrågor, information, miljö, fysisk arbetsmiljö, kontakter med hyresvärd och byggnadsavdelningen vid universitetet.
Tel 471 2599


Säkerhet

Frågor gällande larm, lås nycklar och passerkort, kontakta Linda Persson, reception-ebc@uu.se, Tel 471 2565. Träffas på Tahers kontor 08:30-12:00, 13:00-15:30.

Taher Mazloomian
Säkerhetsansvarig
Ansvarar för larm, lås, nycklar och passerkort. Arbetar med säkerhetsfrågor.
För kort- och nyckelfrågor säkrast 10.00 – 12.00 och 13.00 - 15.00, onsdagar 13.00 - 15.00.
Tel 471 2504


Teknisk service (tel 471 6437)

Johan Fransson
Biträdande intendent
Arbetsledare och kontaktperson för teknikerna. Bitr intendent för lokalfrågor och tekniska system. Ansvarar för service direkt till forskningsverksamheterna: växtodlingsavdelning, vattenavdelningen och verkstad.
Tel 471 2780