Parkering vid EBC

Avgift återinförd från 1/9 för externa besökare

Anställda vid UU kan tillsvidare parkera gratis men behöver hämta ut en gratisbiljett:

Denna biljett tas ut i de ordinarie betalautomaterna genom att dra universitetets passerkort i kortläsaren som finns på betalautomaten. Det går även att lösa en gratisbiljett via betalningsapp i mobilen, se anslag vid parkering för instruktion samt zonkod.

Aimo Parks kundtjänst,  öppet vardagar mellan 08.00-17.00

tel. 0771-96 90 06

se även Aimo Parks kontaktsida: https://www.aimopark.se/sv-se/om-aimo-park/kontakta-oss/