EBC: Skyddsombud

Head Safety Officer

Nahid Heidari, 018-471 6474, 018-471 6447, nahid.heidari@ebc.uu.se

Mera information om skyddsombud i Medarbetarportalen (på svenska)