Vi är tre personer som jobbar på BSA

Anette Axen

 Anette Axén

Tel: 018 471 2654
E-post: anette.axen@ebc.uu.se

Anette jobbar med transmissionselektron-mikroskopi och preparationer för ljusmikroskopi.

Gary Wife

 Gary Wife

Tel: 018 471 2654
E-post: gary.wife@ebc.uu.se

Gary har hand om det mesta som rör svepelektron-mikroskopi.

Stefan Gunnarsson

 Stefan Gunnarsson

Tel: 018 471 2638
E-post: stefan.gunnarsson@ebc.uu.se

Stefan jobbar med ljus-, konfokal- och elektronmikroskopi. Han hjälper även gärna till med allt som rör digitala bilder.