Fältstationer knutna till Evolutionsbiologiskt centrum

Delar av EBCs forskning genomförs på fältstationer knutna till EBC. Fast personal finns på stationerna och det finns möjlighet att besöka stationerna. Läs mer under respektive länk.

Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil i Bohuslän.

Norr Malma fältstation (Erkenlaboratoriet) vid sjön Erken i Norrtälje kommun i Uppland.

Ekologiska forskningsstationen i Ölands Skogsby på Öland.