Forskarutbildningskurser

Förutsatt att medel tilldelas från tek.nat.fakulteten så arrangerar BSA:

2p forskarutbildningskurs i elektronmikroskopi under vårterminen
2p forskarutbildningskurs i ljusmikroskopi och konfokalmikroskopi under höstterminen

BSA kan även åta sig att anordna kurser i digital bild (t.ex. Photoshop och liknande program för fotografiska bilder).

[Klicka här för mer information om kommande kurser]

Diatom