Utbildning vid EBC

Botaniska trädgården Evolutionsmuseet Fältstationer

Vid EBC utbildar vi biologer med vitt skilda inriktningar såsom cellbiologi, ekologi, evolution, immunologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, naturvård, strukturbiologi, systematik, toxikologi, etc. Vi utbildar civilingenjörer med inriktning mot bioteknik och bioinformatik, samt lärare i biologi och naturkunskap. Utbildningen vid EBC sker på flera olika nivåer, från kandidatnivå till doktorandnivå. Vi ger även uppdragsutbildning inom biologiområdet.